0224 221 72 00

Randevu ve bilgi için.

Öğrenci Sorunları

Öğrencilik; ilkokul, orta, lise ve üniversiteyi kapsar. Her aşamanın farklı görev, beklenti ve sorunları vardır.

Öğrencilik; öğrenme becerisi kazanma ve sınavlarda başarı beklentisi üzerine işler. Öğrenme ve başarının ölçüsü; hedeflenen iyi bir okul ve bölümü kazanarak nihayetinde bir meslek sahibi olabilmektir.

Meslek diplomasını almakla iş bitmiyor. Sonrasında, iyi bir gelir elde edebilecek bir işe girebilmek ya da kendi işini kurabilme becerisi göstermek gerekiyor.

HER ÖĞRENCİNİN NEYE İHTİYACI VAR?

35 yıllık mesleki deneyim ve gözlemlerime göre; her öğrencinin aşağıda sıraladığım 6 konuda sağlam beceri kazanmaya ihtiyacı var. Eğer bir öğrenci bu konularda bilinçli hareket etme becerisi kazanmışsa, istediği her konuda başarılı olabilir. Nedir bu konular?

  1. Dikkat ve konsantrasyon becerisi kazanmak,
  2. Kendini motive etme becerisi kazanmak,
  3. Heyecan ve duygularını yönetme becerisi kazanmak,
  4. Etkin öğrenme ve düzenli ders çalışma alışkanlığı kazanmak,
  5. Özgüvene dayanan iletişim kurma becerisi kazanmak,
  6. Hedef belirleme ve ulaşma disiplini kazanmak.

Eğer bir öğrenci bu temel becerileri kazanır ve uygularsa, hayatını kazanmayı ve yönetmeyi öğrenmiş olur.

Eğer bu konularda destek almak isterseniz, randevu alarak çocuğunuzla birlikte gelebilirsiniz. Tabii ki gençler kendileri de randevu alarak gelebilir.

Elbette ki öğrenci ihtiyaçları ve sorunları bu konularla sınırlı değildir. Anne babayla, varsa kardeşleriyle, arkadaş ve öğretmenleriyle de sorunları olabilmektedir. Kimlik sorunları, kişilik sorunları, zararlı alışkanlıklar ve kişiye özgü bazı özel durumlar da olabilmektedir. Bu ve benzer psikolojik konuların çözümü için…