0224 221 72 00

Randevu ve bilgi için.

Alışkanlıklar

ALIŞKANLIKLAR…

İnsan yaşamında “Alışkanlıkformuna gelmeyen konu ve alan YOK… Aklınıza gelen A’dan Z’ye her şeyi kapsar Alışkanlıklar…

Duygu, Düşünce, Davranış, Eğilim, Yönelim, İnanç, Tutum, Takıntı, Saplantı, Bağımlılık, İş,  Uğraş, Meslek, Hobi, Oyun, Eğlence, Tutku, Kişilik, Karakter, Huy… Her tür kimliğe girer, her şey olur Alışkanlık. En sonunda KADER belirleyici YASA olur…

Alışkanlıklar doğal gereksinimler, zorunlu ve kaçınılmaz yaşam formlarıdır. Bilgisayardaki “format”/“formatlamak” kavramı buradan doğmuştur. Formsuz, formatsız iş, oluş, yaşam olmaz. Formun bir başka adı “yapı”dır. Hani deriz ya, “Benim yapım böyle, ne yapayım elimde değil…” Bu sözle aslında, “Ben böyle alıştım, formatım böyle” demek isteriz…

Önemli olan; bir Alışkanlığın yer/ zaman, sınır/ ölçü, rol/ görev, yarar/ zarar, getiri/ götürü dengesidir… Bütün bunlar, “Zihnin Fabrika Ayarları” denen formu yapılandırır. Alışkanlığın ya Kölesi ya da Efendisi oluruz…

Psikolojik sorun” dediğimiz durumlar birer Alışkanlık formatıdır. Alanda çalışan Klinik Psikolog olarak, Alışkanlıkların İşleyiş Sistemini araştırınca; “Sigara ve Alışkanlık Yasaları” isimli kitap doğdu. “BİBSON® Alışkanlık Değişim YÖNTEMİ” gelişti. Artık Alışkanlıkları yönetmek mümkün ve kolay…

Alışkanlıklar rasgele ve farkında bile olmadan kazanılabilir, ama iş bırakmaya ya da değiştirmeye gelince; 26 maddelik “BİBSON® Alışkanlık Yasası”na göre hareket etmek gerekir…

Alışkanlıklar üzerine derinleşince; insan yaşamını en çok etkileyen dört (4) yaygın Alışkanlığın yönetilmesi ve bırakılmasıyla ilgili yeni bir site oluşturma ihtiyacı doğdu. bibson.com.tr sitesi de Bize aittir. Aşağıdaki dört (4) sorunlu Alışkanlığın çözümü irdelenerek, bu konuda Bizden nasıl yararlanabileceğiniz anlatılmıştır.

  1. Sigara Kullanım Alışkanlığı
  2. Alkol Kullanım Alışkanlığı
  3. Uyuşturucu Kullanım Alışkanlığı
  4. Beslenme Alışkanlığı (Fazla kilolar/ Obezite)

Adı “Bağımlılık”, “Takıntı/ Obsesyon”, “Saplantı” ya her olursa olsun; işin temeli Alışkanlıktır. Alışkanlıkların kendisi bir “Hastalık” değildir. Bu nedenle, “Alışkanlık Tedavisi” ifadesi yanlış ve anlamsızdır. Bir Alışkanlığın bırakılması ya da değiştirilmesinde “İlaçlı Tedavi” düşünmek, Alışkanlıkları anlamamaktır…

Bütün Alışkanlıklar; kazanılmış, öğrenilmiş yönetilebilir Zihinsel Programlardır.” Alışkanlığın boyutuna göre; 1 saat ile 60 saat arasında değişen terapi özlü bir çalışma ile değiştirilebilir, bırakılabilir…

A’dan Z’ye her tür Alışkanlığın çözümde bizden destek alabilirsiniz…

Yukarıda belirtilen dört (4) yaygın Alışkanlıkla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız… bibson.com.tr