0224 221 72 00

Randevu ve bilgi için.

Kişisel Gelişim Mi, Bireysel Gelişim Mi ?

Ne fark eder ki, ha Kişisel Gelişim ha Bireysel Gelişim. Gelişim gelişimdir. Önemli olan niyet, o da gelişim niyetidir. Kişisel mi, bireysel mi diye kafa yormaya ne gerek var ki?

Sorgulamanın bir amacı olmalı diyorsunuz, haklısınız. O zaman önce amacımızı belirtelim.

Kelime olarak bildiğimiz her ifade aynı zamanda bir kavramdır. Her kavram, içeriğiyle hizmet eder. Eğer kelimenin içeriği hizmet ettiği alanı tam ifade etmiyorsa ya da karşılamıyorsa, bir yetersizlik ve yanlışlık taşıyor demektir. Bu nedenle, KİŞİ ve BİREY kavramlarına içerik olarak birlikte bakalım istedik.

“KİŞİ”; şahıs, personel anlamına gelir. Nitelik (özellik, özgünlük) değil, nicelik (sayı, miktar, sıradanlık) belirtir. Bir kişi, yüz kişi, bin kişi fark etmez. Kazada beş kişi öldü. Olsun farketmez, daha geride milyonlarca kişi/nüfus var, olur böyle şeyler. Kişi kavramı bu tür bir algı barındırır içinde ve doğasında. İstatistik bir veriden ibarettir kişi. Kimliği önemli değildir. Er kişi ya da Hatun kişidir o kadar.

Kişi gelişirse, gelişmiş kişi olur. Kendini kurtarmış olur, bu da hiç yoktan iyidir. Kişisel Gelişim, kişi temelli niceliksel bir gelişimdir. Ailede bir kişi gelişirse, aile gelişmiş olur mu? Eğer olmuş olsaydı, ailelerin ve dünyanın hâli böyle olmazdı. Kişisel Gelişim anlayışı insanları bencil ve rekabetçi yapıyor. Kişilik geliştikçe, kişilik çatışmaları başlıyor.

Şimdi bir de Türk Dil Kurumu internet Sözlüğünden “BİREY” kavramına bir bakalım. Üç tanım yapılmış BİREY için;

 1. Kendine özgü nitelikleri yitirmeden BÖLÜNEMEYEN tek VARLIK.
 2. İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine Özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek CAN.
 3. Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri “TOPLUM İÇİNDE BELİRLENEN” insanların her biri.

Bu tanımlar bize, BİREY’in;

 • Nitelikleriyle tek bir bütünlük oluşturan VARLIK olduğunu,
 • Toplumdan ayrı düşünülemeyeceğini,
 • Bu nedenle toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu,
 • Tüm bireylerin ortak özellikler taşıdığını,
 • Ama aynı zamanda her bireyin kendine Özgü farklılıklar taşıdığını

Bu tanımlardan apaçık anlaşılıyor ki; KİŞİSEL GELİŞİM demek yerine, BİREYSEL GELİŞİM demek daha anlamlı ve niteliklidir.

Bireysel Gelişim;

 • Kişiyi (niceliği) değil, insanı (niteliği/kaliteyi) hedef alır.
 • İnsanı bencil değil, toplumun gelişimini de düşünen sorumlu bir birey yapar.
 • Bireysel farklılıkları bencillik ve rekabet unsuru olarak değil, zenginlik ve katkı unsuru olarak değerlendirir.
 • Bireyi geliştirirken, doğal olarak çevresini de dikkate alır.

Naçizane bireysel önerimiz; kişisel gelişim yerine Bireysel gelişim tanımının yerleşmesi ve yeşermesi için, bu alanda hizmet veren her Bireyin kelimeleri özenle seçmesidir.

Hep birlikte, gelişmiş Bireylerden oluşan gelişmiş bir toplum oluşturmak dileğiyle…

Yalçın Kireççi /13 Nisan 2015